Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

justtry
- Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
Reposted fromYoureMySunshine YoureMySunshine viaprecelka precelka
justtry
-Będziesz moją żoną.
-To oświadczyny?
-Rezerwacja.
— przepis na małżeństwo: zapiekanka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaprecelka precelka
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaprecelka precelka
justtry
Nie zwalaj winy na święta. 
Byłaś gruba przed nimi
Reposted fromorety orety viaprecelka precelka
justtry
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaprecelka precelka
justtry
 Ponieważ oprócz chwil idealnych i doskonałych, których jest naprawdę mało, życie składa się z wtorków, czwartków i godziny trzynastej.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromIriss Iriss viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
Naprawdę, kocha się tylko raz w życiu,  nawet jeśli człowiek tego nie zauważa. 
— Carlos Ruiz Zafón "Cień Wiatru "
justtry
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
9936 eaf5
Reposted fromoktawka oktawka viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
5682 fbce
Reposted fromxalchemic xalchemic viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
5714 cea6 500
oh zupo.
Reposted fromchcialambyc chcialambyc viapannaniczyja pannaniczyja

February 17 2015

justtry
Może wejdziesz do łóżka. Porozmawiamy.
— Tadeusz Różewicz - Kartoteka

January 19 2015

4683 0fad
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
5593 e5f8 500
Reposted fromladygrey ladygrey viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
justtry
0403 6d60
Reposted fromallnight allnight viapannaniczyja pannaniczyja
justtry
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki
justtry

Jest nam dobrze.

Chyba dobrze.

Chyba nam.
— Jacek Podsiadło - "Depozyt"
justtry
6160 0eae
Reposted fromsarazation sarazation viaprecelka precelka
justtry
My, kobiety, jesteśmy dziś samodzielne i silne, ale pod koniec dnia, potrzebujemy przy sobie silnego mężczyzny o romantycznej duszy.
— Joanna Przetakiewicz
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaprecelka precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl